forumbig

iplan 750 130

مقاله های تخصصی

لزوم به روز آوري دانش حسابرسان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (6 Votes)

 auditknowled

استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی، که تصميم‌های خود را بر پايه اطلاعات مندرج در آن گزارشها بنا می‌کنند، همواره با اين خطر مواجهند که آن اطلاعات به‌درستی ارائه نشده باشد. حسابرسی برای ايجاد اطمينان نسبت به اطلاعات گزارش شده به‌وجود آمده است

مطالعه بیشتر...

چالشهای گزارشگری با رعایت بخش 600 استاندارد‌های حسابرسی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.14 (7 Votes)

audit2

 

حسابرس اصلی نسبت به تمام ارقام و اطلا‌عات صورتهای مالی مورد رسیدگی (برای مثال، صورتهای مالی تلفیقی گروه) مسئول است و تقسیم کار حسابرسی یک صورت مالی بین چند حسابرس، مسئولیت آنان را تفکیک نمی‌کند و در نهایت، حسابرس اصلی است که مسئولیت صورتهای مالی مورد رسیدگی را به عهده دارد و حسابرس اصلی نمی‌تواند مسئولیت خود را با درج بند توضیحی در گزارش کاهش دهد و مجاز به چنین کاری نیست.

مطالعه بیشتر...

الزامات بخش 600 استانداردهای حسابرسی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.80 (5 Votes)

audi 

حسابرس اصلی: حسابرس مسئول ارائه گزارش نسبت به صورتهای مالی یک واحد مورد رسیدگی که صورتهای مالی آن حاوی گزارشهای مالی یک یا چند جزء آن واحد است و گزارشهای مالی این اجزا به وسیله حسابرس ‌(حسابرسان) دیگر رسیدگی می‌شود.

مطالعه بیشتر...

موانع و راهکارهای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (4 Votes)

AuditProcess

 با توجه به روند رو به افزایش تهیه صورتهای مالی تلفیقی مطالبی در خصوص چالش های حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی بشرح زیر انتخاب شده که حضورتان ارائه میگردد.

مطالعه بیشتر...

در نظر گرفتن سطح اهمیت حسابرسی به صورت کیفی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.90 (5 Votes)

qualityAudit

دوستان علی رغم مباحثی که در مورد مبلغ کمی اهمیت (طبق فرمولی که سازمان حسابرسی ارائه کرده است) وجود دارد – که در پست های قبلی به آن اشاره شد -  توجه شما را به جنبه ای دیگر از اهمیت معطوف می کنم که به نوعی بررسی کیفیت اهمیت می باشد.

مطالعه بیشتر...

چرا AR را برابر با AAR در نظر می گیریم؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.60 (5 Votes)

money

هر کار حسابرسی دارای خطر حسابرسی (AR) است.

خطر حسابرسی (AR) یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورتهای مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت،نظر حرفه ای نامناسب اظهار نماید.

خطر قابل قابل پذیرش حسابرسی (AAR) میزانی از خطر مزبور است که حسابرس حاضر به پذیرش آن است.

مطالعه بیشتر...

کلام بی صدا

معرفی کتاب

eneymes خیلی کم پیش می­آید که پیشگفتار یا مقدمه یک کتاب یا مقدمه مولف و مترجم رو بخوانم. به عنوان یک مبتدی معمولا این نوشت­ها بدون اینکه بخواهم، جهت­گیری...

مصاحبه

تولدمون مبارک !

powered by DPA-ME.com